Jak dbać o bezpieczeństwo maszyn w zakładach pracy?

Aby właściwie zadbać o bezpieczeństwo pracowników, należy między innymi ograniczać ryzyko maszyn, spełniając warunki Dyrektywy maszynowej, która stawia szereg wymagań – zarówno przed producentami, jak i użytkownikami maszyn. Wymaga ona między innymi zapewnienia jakości przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz spełnienia określonych procedur, mających na celu poprawę warunków pracy w oparciu o przepisy BHP.

W praktyce dla producentów maszyn oznacza to obowiązek przeprowadzenia ocen zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla nowych maszyn, co w efekcie wiążę się ze spełnieniem warunków wymaganych dla oznakowania CE, a następnie wprowadzenia maszyn do obrotu. Dla użytkowników maszyn z kolei oznacza to wykonanie ocen zgodności dla stanowisk pracy z wymaganiami minimalnymi, zgodnymi z regulacjami obowiązującymi w kraju, a stosowanymi w celu zapewnienia i utrzymania ich właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas pracy.

Pod czujnym okiem specjalistów

Jak widać, zadanie to wymaga dobrej znajomości przepisów i dopełnienia wielu formalności. Aby zadbać o bezpieczeństwo maszyn w zakładach pracy, a tym samym o bezpieczeństwo pracowników, wiele firm korzysta z naszych usług. Pomagamy naszym klientom w realizacji obowiązujących wymogów prawnych. W tym celu przeprowadzamy audyty pod kątem zgodności maszyn z Dyrektywą maszynową. Wykonujemy oceny zgodności ze wszystkimi obowiązującymi ustaleniami, odwołując się do aktualnych rewizji norm dotyczących maszyn.

Nasze działania podczas audytu obejmują między innymi wykonanie oceny ryzyka maszyn, doradztwo w kwestiach przeprowadzania procedur związanych z oznakowaniem CE oraz pomoc przy uzupełnianiu dokumentacji i weryfikowaniu dokumentacji technicznej, a w tym instrukcji obsługi.

Przeprowadzane przez nas audyty, podobnie jak wykonywane oceny dotyczące bezpieczeństwa, pozwalają wskazać zaistniałe błędy, nieprawidłowości oraz niezgodności prawne. A nasze zadanie nie ogranicza się jedynie do ich wykrycia. Końcowy, szczegółowy raport sporządzany przez naszych specjalistów zawiera także wnioski i zadania do realizacji, których celem jest poprawa bezpieczeństwa w zakładzie pracy.