Dokumenty BHP

Istnieje szereg konkretnych dokumentów, które każdy pracodawca musi obowiązkowo mieć w swojej firmie. Dokumentację BHP należy opracować według wytycznych narzuconych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Akta muszą zawierać rejestr wypadków, szereg wykazów, m.in.: wykaz prac niebezpiecznych, wykaz prac wzbronionych dla kobiet w ciąży i młodocianych oraz informacje na temat przeglądów instalacji gazowych, elektrycznych i sprzętu przeciwpożarowego. Konieczne są również rejestry: chorób zawodowych wraz z oceną ryzyka zawodowego, maszyn, do których musi być przydzielony nadzór techniczny, a także rejestr wyników badań pomiarów czynników szkodliwych i stanowisk, na których te czynniki występują. Dokumentacja powinna też zawierać informacje na temat szkoleń BHP oraz zasady dotyczące odzieży oraz obuwia roboczego.

Tworzenie dokumentacji BHP

Zajmujemy się tworzeniem dokumentacji BHP wraz z instrukcjami. Przygotowujemy instrukcje sanitarne, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego i dokumentację systemów zarządzania środowiskiem. W związku z tym, że akta te są istotną częścią dokumentacji firmy i podlegają kontroli państwowej, warto jest powierzyć stworzenie jej profesjonalistom. Mamy niezbędną wiedzę i narzędzia konieczne do wykonania kompleksowej analizy na podstawie, której przygotujemy pełną dokumentację BHP przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu.