Ocena zgodności prawnej

Zajmujemy się oceną zgodności prawnej przedsiębiorstwa pod względem stosowania zasad BHP oraz przygotowanej w tym zakresie dokumentacji. Przeprowadzamy audyt dokumentów, w tym regulaminów, instrukcji, rejestrów firmy. Sprawdzamy ich zgodność z aktualnymi wymaganiami prawnymi, w tym z prawem pracy. Przygotowujemy raport zawierający wskazanie jakie zapisy, powinny zostać zmienione oraz przygotowujemy zalecenia rozwiązań, które należy wdrożyć do przedsiębiorstwa. Zajmujemy się sprawdzaniem przepisów przeciwpożarowych i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonujemy okresową weryfikację dokumentów i kontrolujemy ich zgodność z bieżącym stanem prawnym.

Ocena zgodności wdrożonych systemów

Oferujemy kompleksową ocenę zgodności wdrożonych systemów. Przeprowadzamy audyt środowiskowy, polegający na sprawdzeniu zgodności polityki firmy z normami ISO 14001 dla systemów zarządzania środowiskiem. Wykonujemy kontrolę procesu produkcyjnego i dokumentacji z tym związanej dotyczącej produkcji żywności i higieny pracy. Sprawdzamy, czy procedury są zgodne z zasadami Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych oraz systemu HACCP. Audyt przeprowadzamy w sposób sumienny i precyzyjny. Zapraszamy do kontaktu.