Instruktaż stanowiskowy

Prowadzimy wyspecjalizowane szkolenia przygotowujące do pracy na konkretnych stanowiskach. Celem instruktażu stanowiskowego jest zapoznanie uczestników z zakresem ich obowiązków i zagrożeniami związanymi z wykonywaniem danej pracy. Szkolimy nowych pracowników, studentów odbywających praktyki studenckie i uczniów szkół zawodowych, którzy pobierają naukę zawodu. Instruktaż stanowiskowy muszą odbyć osoby, które będą wykonywać pracę, w której będą narażone na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne dla ich zdrowia. Na szkoleniu przekazywane są informacje o ryzyku zawodowym związanym z daną pracy oraz metody minimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.

Uzupełniające szkolenia stanowiskowe

Przeprowadzamy uzupełniające szkolenia stanowiskowe w przypadku konieczności uzupełnienia wiedzy pracowników. Następuje to wówczas, gdy zachodzą zmiany organizacyjne lub technologiczne na danym stanowisku, np. zmiana w procesie technologicznych, wprowadzenie nowych maszyn lub nowej substancji szkodliwej dla zdrowia. Organizujemy także kursy przypominające dla pracowników, które zgodnie z prawem powinny odbywać się co kilka lat. Okres ten różni się w zależności od stanowiska i specyfiki pracy. Przygotowujemy również pracowników do pracy na kilku stanowiskach, ponieważ osoba wykonująca zadania w ramach kilku stanowisk musi odbyć szkolenie dotyczące każdego z nich. Na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany prawne, które mogą mieć wpływ na wiedzę, którą przekazujemy na kursie, aby nasze szkolenia były zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.