Tworzenie dokumentacji systemów zarządzania środowiskiem

Zajmujemy się tworzeniem dokumentacji systemów zarządzania środowiskiem dla przedsiębiorstw. Wszystkie firmy funkcjonują w otoczeniu zewnętrznym, którego elementem jest m.in. środowisko. Oznacza to, że każde przedsiębiorstwo oddziałuje na różne sposoby na środowisko naturalne. W związku z odpowiedzialnością, która wiąże się z tym wpływem, konieczne jest, by każda firma dostosowywała swoje działania do szeregu wymagań zawartych w przepisach prawa. W zasadach organizacji powinny być uregulowane m.in. takie kwestie jak: sposób gospodarowania odpadami oraz wytyczne dotyczące kontroli emisji zanieczyszczeń. Dokumentacja systemów zarządzania środowiskiem zawiera analizę dróg oddziaływania danej firmy na środowisko oraz szereg procedur dotyczących wdrażanych procesów i celów, które firma chce osiągnąć w ramach swojej polityki środowiskowej.

Norma ISO 14001

Norma ISO 14001 wskazuje szereg wytycznych związanych z prowadzeniem odpowiedzialnego biznesu. Zgodnie z zasadami ISO 14001 strategia rozwoju przedsiębiorstwa musi być zintegrowana z systemem zarządzania środowiskiem. Wdrożenie zasad zgodnych z ISO 14001 wpływa na wzrost wartości marki w oczach Klientów i innych interesantów, a także na zmniejszenie wydatków m.in. na wodę, energię i surowce. Przygotowujemy strategię polityki środowiskowej i wytyczne potrzebne by wdrożyć do firmy system zarządzania środowiskiem oparty nie tylko na ISO 14001, ale również zasadach OHSAS 18001.