Ochrona przeciwpożarowa

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właścicieli i użytkowników budynków, a także osoby prawne, organizacje i instytucje korzystające z obiektów obowiązek zabezpieczenia miejsca przed zagrożeniem pożarowym. Do skutecznego wykonywania tych obowiązków niezbędna jest odpowiednia dokumentacja. Tworzymy instrukcje dla budynków użyteczności publicznej, magazynów, zakładów przemysłowych, budynków zamieszkania zbiorowego. Przeprowadzamy również szkolenia przeciwpożarowe. Szkolenie obejmuje naukę o zagrożeniach pożarowych i obowiązkach w razie wystąpienia pożaru bądź innego rodzaju zagrożenia zdrowia i życia. Na szkoleniu uczestnicy zyskują wiedzę o umiejscowieniu gaśnic, hydrantów i dróg ewakuacji.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Zajmujemy się opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Jest to dokument potrzebny do przeprowadzania akcji ratunkowych. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego określa częstotliwość i rodzaj przeglądów technicznych, które mają być wykonywane na terenie zakładu pracy, a także zawiera listę potrzebnego wyposażenia i wskazuje źródła wody w obrębie budynku i jego okolicy. Elementem instrukcji jest również plan obiektu wraz z podziałem na strefy pożarowe. Do stworzenia instrukcji potrzebujemy informacji takich jak powierzchnia budynku, rodzaj działalności gospodarczej, która na terenie obiektu będzie wykonywana oraz informacje o zagrożeniach, dlatego usługę wyceniamy indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź przez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.