Budowanie kultury bezpieczeństwa

Budowa kultury bezpieczeństwa firmy ma prowadzić do poprawy warunków i higieny pracy oraz do wzrostu wiedzy osób przynależących do organizacji z zakresu BHP. Odpowiednia kultura bezpieczeństwa angażuje wszystkich pracowników firmy, tym samym tworząc środowisko bardziej przyjazne i bezpieczne. Pracownicy powinni być nie tylko dobrze wyedukowani, ale także mieć możliwość uczestniczenia w procesie wspólnej budowy kultury bezpieczeństwa firmy. Odpowiednie przeszkolenie pracowników powinno pozwalać im na samodzielne dostrzeganie nieprawidłowości i stosowania w praktyce zasad bezpieczeństwa. Przykładem takich działań jest identyfikacja zagrożenia, np. rozpoznanie zbyt wysokiego poziomu hałasu i wiedza jak tego typu sytuację naprawić bądź zgłosić. Ważne by pracownicy rozumieli również istotność poufności danych i przestrzegali wyznaczonych zasad w tym zakresie.

Bezpieczna kultura organizacyjna

Oferujemy szereg usług wpływających na tworzenie bezpiecznej kultury organizacji. Prowadzimy szkolenia, a także przygotowujemy procedury mające na celu wzrost bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wykonujemy identyfikację potrzeb pracowników, tak by szkolenia były dostosowane do ich stanowisk. Oferujemy usługę audytu wprowadzonych do firmy zasad i sprawdzamy, czy są one należycie przestrzegane. Oceniamy ryzyko zawodowe pracowników i zwiększamy ich świadomość w zakresie niebezpiecznych sytuacji. Edukacja oraz monitoring to istotne działania wpływające na budowanie kultury bezpieczeństwa w firmie.