Audyty BHP

Kwestie związane z BHP są niezwykle istotne, jednak dość często lekceważone. W trosce o dopracowanie kwestii bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach przeprowadzamy przeglądy i audyty BHP. Polegają one na ocenie zgodności prawnej systemów wdrożonych w przedsiębiorstwie. Audyty BHP pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo pracowników, a pracodawcy uniknąć ewentualnych sankcji finansowych za niedostosowanie do obowiązujących przepisów. Oferta naszej firmy obejmuje też inne kontrole i przeglądy związane z bezpieczeństwem jak ocena ryzyka zawodowego. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Oferta audytu

W odpowiedzi na zapotrzebowanie Klientów przeprowadzamy:

Proponujemy również stały nadzór BHP w formie outsourcingu. Dzięki naszym usługom pracodawca może zyskać pewność, że pracownicy wykonują swoje obowiązki w odpowiednich warunkach. Zarówno audyty BHP i ppoż., jak też ocena dotyczące bezpieczeństwa (np. ocena ryzyka zawodowego) obejmują nie tylko wskazanie błędów, nieprawidłowości i niezgodności prawnych, ale też wnioski i konieczne do zrealizowania cele, by w firmie mogła nastąpić poprawa bezpieczeństwa. Ujęte są one w szczegółowym raporcie, który sporządzany jest przez naszych specjalistów.

Jeśli interesuje Państwa przeprowadzenie audytów BHP, oceny ryzyka zawodowego, oceny zgodności prawnej lub inne usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to zapraszamy do kontaktu.

Zakres audytu BHP

Celem przeprowadzania kontroli jest upewnienie się, że stosowane w firmie rozwiązania z zakresu BHP są aktualne i zgodne z wymaganiami prawnymi. W zakresie audytu BHP jest sprawdzenie, czy regulamin pracy jest dostosowany do zmian, które zaszły w firmie od ostatniej kontroli oraz czy nowo powstałe stanowiska pracy są przystosowane do obowiązujących przepisów. W ramach audytu kontroluje się stan pomieszczeń sanitarnych oraz teczki pracowników, a także sprawdza się wykaz wypadków i aktualność badań pracowniczych. Odpowiednio przeprowadzony audyt BHP ma pozytywny wpływ na zapobieganie wypadkom przy pracy, a co za tym idzie na postrzeganie firmy przez otoczenie.