Ocena bezpieczeństwa maszyn

Maszyny wykorzystywane w procesie produkcyjnym muszą spełniać szereg obowiązujących przepisów prawnych. Przeprowadzamy kompleksową ocenę bezpieczeństwa maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwie. Dokonujemy oceny ich stanu i dopełniamy wszelkich formalności związanych z konieczną dokumentacją techniczną sprzętu. Sprawdzamy aktualność instrukcji obsługi. Na podstawie kompleksowej analizy wykonujemy ocenę ryzyka związanego z korzystaniem ze sprzętu. Dzięki skrupulatnej ocenie bezpieczeństwa maszyn zostają wskazane ewentualne błędy związane z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem korzystania z nich oraz ewentualne niezgodności prawne wynikające np. ze zmiany przepisów. Przeprowadzamy również pomiary związane z emitowanym przez maszynę hałasem. Wszystkie zebrane informacje, wykonane działania i wnioski przedstawiamy w raporcie.

Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa maszynowa zawiera wytyczne dla producentów i użytkowników maszyn. Dopuszczony do obrotu sprzęt musi spełniać szereg wymagań, by otrzymać oznakowanie CE. Zgodnie z jej zasadami użytkownik musi przeprowadzać kontrolę zgodności maszyny, a także stanowiska pracy powiązanego z danym sprzętem. W razie wystąpienia wszelkich niezgodności użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia. Oferujemy doradztwo w przypadku pojawienia się błędów w funkcjonowaniu maszyn oraz dokonujemy oceny minimalnych wymagań urządzeń zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i europejską Dyrektywą Maszynową.