Tworzenie instrukcji sanitarnych

Zajmujemy się tworzeniem instrukcji sanitarnych zgodnych z zasadami systemu HACCP. Na podstawie kompleksowej analizy procesu technologicznego przygotowujemy dokument, który zawiera m.in. procedury przyjmowania towaru, przechowywania i ekspozycji towaru. Dzięki tego typu instrukcji sanitarnej HACCP powstają produkty lepsze jakościowo, co niesie za sobą wzrost zaufania Klientów do marki. Stosowanie się do procedur skutkuje mniejszą ilością reklamacji oraz lepszą i sprawniej działającą infrastrukturą firmy. Wdrożenie do firmy HACCP to nie tylko zdrowsze i bezpieczniejsze produkty, większe zadowolenie Klientów, ale i korzyści ekonomiczne dla firmy. Oprócz instrukcji sanitarnych tworzymy dokumentację systemów zarządzania środowiskiem, a także instrukcje GMP (dobrych praktyk produkcyjnych) i GHP (dobrych praktyk higienicznych).

HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) to system mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. System obejmuje identyfikację i metody minimalizowania szans wystąpienia chemicznych, biologicznych i fizycznych zagrożeń produktów spożywczych. Wśród zagrożeń można wyróżnić m.in. grzyby, bakterie, środki czystości, metale ciężkie, szkło czy fragmenty opakowań. Implementacja zasad HACCP w przedsiębiorstwie rozpoczyna się od przeprowadzenia analizy zagrożeń i wskazania krytycznych punktów kontroli, czyli konkretnych etapów w procesie technologicznym. Po wyznaczeniu procedur dotyczących monitorowania produkcji i limitów krytycznych, które mają być sprawdzane, wybiera się sposoby korygowania błędów.