CZYM JEST INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA?

Ogień to niebezpieczny i bezlitosny żywioł. Dlatego każdy budynek powinien być dobrze przygotowany na ewentualność pożaru. Dzięki temu istnieje mniejsze ryzyko na utratę zdrowia i życia przez przebywające w nim osoby. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument opracowywany w oparciu o wizję lokalną budynku, a także aktualne przepisy przeciwpożarowe.

Jakie zadanie ma instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

W skład instrukcji wchodzi zbiór niezbędnych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Ma za zadanie usprawnić akcje ratunkowe. Taki dokument jest bardzo pomocny dla jednostek straży pożarnej, ale może pomóc również działaniom pogotowia ratunkowego, gazowego oraz policji, ze względu na zawarty w nim, dokładny plan poszczególnych części budynku. Cel instrukcji to wyznaczenie podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej w miejscu takim jak na przykład szkoła, firma lub budynek użyteczności publicznej. Wszyscy pracownicy obiektu powinni zaznajomić się dokładnie z jej treścią oraz poznać swoje ewentualne zadania i obowiązki w przypadku pożaru. Instrukcja powinna znajdować się w miejscach szybko i łatwo dostępnych dla ekip ratowniczych.

Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i kogo obowiązuje?

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków obowiązek wdrożenia instrukcji mają właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, które stanowią odrębne strefy pożarowe, przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera bardzo wiele istotnych kwestii, takich jak warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, najkorzystniejszy przebieg postępowania w przypadku pożaru oraz ewakuacji. Powinny się w niej znaleźć również informacje na temat konserwacji gaśnic, a także innych urządzeń przeciwpożarowych. Oprócz ogólnego planu pomieszczeń, powierzchni oraz wysokości, instrukcja musi zawierać dokładny opis wyposażenia obiektu oraz spis numerów alarmowych.

Część graficzna przedstawia rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych oraz mebli i urządzeń. Należy pamiętać, że informacje w niej zawarte muszą być aktualizowane regularnie co dwa lata oraz po dokonaniu zmian w sposobach użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mają jakikolwiek wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.