Obsługa BHP w środowisku pracy. Jakich spraw dotyczy?

Wypełnianie zadań służby i higieny pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Powierzenie tego zadania specjalistom spowoduje, że nie będzie się musiał obawiać żadnej kontroli ani niespodziewanej wizytacji. Ponadto umożliwi mu to uporanie się z piętrzącymi się nad nim od dawna działaniami administracyjnymi, które dotychczas spędzały mu sen z powiek. A wystarczy tak niewiele – jeden telefon i decyzja komu powierzyć tę odpowiedzialną funkcję?

Z pewnością nie może to być firma przypadkowa. Obsługa BHP w środowisku pracy powinna legitymować się wysoko wykwalifikowanymi oraz doświadczonymi pracownikami – takimi, którzy świetnie orientują się w najnowszych przepisach prawa pracy i tak naprawdę nic nie jest w stanie ich zaskoczyć, bo uporają się z każdym problemem swojego pracodawcy.

Dlaczego warto zdecydować się na usługi specjalistów BHP w środowisku pracy?

Chociażby dlatego, że od chwili podpisania z nimi umowy to na nich spoczywa obowiązek dopilnowania wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy. Każdy nowy pracownik zostanie przez nich w fachowy oraz kompetentny sposób zapoznany z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie danego rodzaju zakładu pracy.

Każdorazowo w sposób zindywidualizowany i dostosowany do specyfiki funkcjonowania danego rodzaju firmy specjaliści dokonują szczegółowej oceny stanu BHP. Ponadto zawsze są oni w stanie zaproponować skuteczne i efektywne sposoby mające na celu zapobieganie różnego rodzaju zagrożeniom – ochrony zarówno zdrowia, jak i życia. Oprócz tego na bieżąco informują o wszelkich wykrytych nieprawidłowościach i zawsze oferują metody, jak można je usunąć.

Ze swojej strony oferują oni również między innymi:

  • fachowe doradztwo w zakresie przepisów prawa pracy,
  • szkolenie wstępne BHP,
  • sporządzenie szczegółowej dokumentacji powypadkowej,
  • reprezentowanie pracodawcy przed różnego rodzaju organami nadzorczymi (np. PIP),
  • efektywną pomoc w zakresie opracowania szczegółowych wytycznych niezbędnych przy modernizacji przedsiębiorstwa,
  • opracowanie  przejrzystych i dla wszystkich czytelnych instrukcji stanowiskowych BHP.