Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie BHP?

Każdy pracodawca musi zadbać o bezpieczeństwo pracy osób przez siebie zatrudnionych. Szkolenie BHP traktuje m.in. o zasadach pierwszej pomocy przy różnego rodzaju wypadkach, postępowaniu w razie awarii oraz o ochronie przeciwpożarowej. Szkolenie to zawiera w sobie również takie zagadnienia jak ergonomia pracy, higiena umysłowa czy ochrona przed stresem. Pracownik w ten sposób przeszkolony powinien wiedzieć, w jaki sposób musi on wykonywać swoje obowiązki lub korzystać ze sprzętu w miejscu pracy tak, aby było to bezpieczne dla niego, jak i dla jego współpracowników. 

 

Szkolenie BHP dla zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę

 

Pracodawca musi przeprowadzić szkolenie BHP dla pracowników, których zatrudnia w oparciu o umowę o pracę. Szkolenie musi obejmować zakres wiedzy związany z obowiązkami podejmowanymi przez pracownika, jednocześnie sam pracodawca informuje na piśmie, że zapoznał się z zasadami BHP dotyczącymi danego stanowiska. Pracodawca musi także organizować szkolenia okresowe. Nie ma on obowiązku powtarzać szkolenia dla pracownika, którego zatrudnia drugi raz na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę  na czas określony.

 

BHP w wypadku innych umów

 

Nie ma obowiązku zapoznawania z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku, kiedy przyszli pracownicy zatrudniani są na umowę inną niż umowa o pracę. Nie ma również takiej konieczności w wypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, kiedy w prowadzeniu jej pomagają osoby z pierwszej grupy pokrewieństwa i są one zatrudnione na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej oraz umowy o pracę.

 

Szkolenia BHP muszą odbywać się w godzinach pracy i na terenie miejsca pracy oraz na koszt pracodawcy. Zazwyczaj jest ono przeprowadzane przez zatrudnioną do tego celu jednostkę szkoleniową, rzadko tego typu działalnością zajmuje się sam pracodawca. Szkolenie ma charakter dwustopniowy, składa się z części ogólnej oraz stanowiskowej, czyli związanej z obowiązkami na danym stanowisku.