Nasza oferta

bhp-home

Oferujemy pełną obsługę firmy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

 • przejęcie obowiązków służby BHP,
 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP (w tym szkolenia e-learningowe),
 • szkolenia osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji oraz osób wyznaczonych
  do udzielania pierwszej pomocy,
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników szkodliwych
  w środowisku pracy,
 • opracowanie niezbędnych instrukcji BHP, PPOŻ oraz pierwszej pomocy,
 • sporządzanie dokumentacji wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie rejestrów: szkoleń, badań lekarskich, wypadków oraz chorób zawodowych
  i innych,
 • przeglądy gaśnic i hydrantów,
 • opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ w zakładzie,
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • audyty i przeglądy BHP,
 • kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP.

Zapraszamy do współpracy !