skills like

O FIRMIE SKILLS4U – szkolenie, nadzór, wdrażanie procedur BHP

Firma SKILLS4U powstała w 2010 roku w Tychach na Śląsku. Założyciele dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu we współpracy
z rozmaitymi przedsiębiorstwami, dostrzegli konieczność większej koncentracji na kliencie i zmianie sposobu świadczenia usług z dziedziny BHP. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku działalność firmy skoncentrowana jest głównie na outsourcingu, szkoleniach i wdrażaniu systemu bezpieczeństwa. Zajmujemy się takimi działaniami, jak m.in. ochrona przeciwpożarowa, ocena bezpieczeństwa maszyn i przygotowywanie dokumentów BHP.

Działamy zgodnie z polskim prawodawstwem, zgodnie z Kodeksem Pracy: „Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”. Podstawa prawna: Art. 237.11 Kodeksu pracy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 246, poz. 2468).

Większość usług wykonujemy u zleceniodawcy. Działalność prowadzimy na terenie województwa śląskiego
i małopolskiego. Dzięki specjalizacji potrafimy zapewnić wysoki poziom usług i większą efektywność. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zawodzie specjalisty ds. bhp., ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Znamy doskonale specyfikę pracy w wielu dziedzinach przemysłu – prowadziliśmy szkolenia i ocenialiśmy ryzyko zawodowe w firmach budowlanych, produkcyjnych (m. in z branży automotive), firmach usługowo-handlowych, projektowaliśmy ochronę przeciwpożarową i przygotowywaliśmy ocenę bezpieczeństwa maszyn.

Pracodawco! Jeżeli chcesz zaoszczędzić swoje pieniądze, zadzwoń! Wszystkie ww. usługi zobowiązujemy
się wykonać solidnie, rzetelnie i taniej niż inne firmy! Zależy nam na obustronnej satysfakcji. Dzięki koncentracji
na kliencie a także profesjonalizmie oferowanych przez nas usług będziecie mogli Państwo zaoszczędzić czas
i  koszty.

Zobacz że BHP może być interesujące !

Zapraszamy do współpracy!